Aktuální informace 2010 / 2011 naleznete na

www.science-on-stage.czZákladní informace o projektu Science on Stage

Science on Stage (SoS) navazuje na úspěšný program Physics on Stage, který probíhal v letech 2000 - 2003. Jedná se o evropský projekt, v němž je zapojeno 29 zemí a který je zaměřen na učitele přírodních věd na středních školách. Jedním z hlavních cílů je vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů a středních škol se špičkovými odborníky a vědeckými pracovišti. Neméně důležité je vytváření kontaktů mezi učiteli z různých evropských zemí.

V rámci SoS probíhají národní akce, které koordinují národní řídící výbory. Vše zastřešuje mezinárodní řídící výbor, který má své sídlo v centru Evropské kosmické agentury ESTEC v holandském Noordwijku. Mezi hlavní organizátory projektu patří vědecká pracoviště zvučných jmen, jako je CERN, ESA, ESO, EPS, EMBL a další. Zastřešující organizací je EIROforum.

Podobně jako tomu bylo u projektu Physics on Stage, bude i SoS završeno závěrečným setkáním - festivalem, který proběhne v evropské částicové laboratoři CERN. Tato závěrečná akce se bude konat v listopadu 2005 a bude, což je novinkou, tématicky členěna na jednotlivé dny. Budou to: Einsteinův den, Den udržitelného rozvoje (životní prostředí, klimatologie, oceánografie, atd.), Den vesmíru a astronomie, Den věd o životě (biotechnologie, genetika, ...) a Den vědy a techniky. Jednou z nejzajímavějších akcí tohoto setkání bude bezpochyby tzv. fair, neboli veletrh. na něm budou učitelé předvádět své nápady formou zajímavých pokusů.

SoS má naplánované pokračování ve formě dalšího ročníku - SoS2. Na jeho organizaci by se měla výrazně podílet evropská mikrobiologická laboratoř EMBL, která sídlí v Grenoblu.

Více informací o SoS lze nalézt na oficiálních stránkách projektu: http://www.scienceonstage.net

design: © Janek 2005
optimalizováno pro: Firefox 1.0 / Opera 7 / Internet Explorer 6