Science on Stage - Věda na scéně

Science on Stage - Věda na scéně je evropská iniciativa určená k povzbuzení učitelů z celé Evropy ke sdílení osvědčených postupů ve výuce přírodovědných předmětů.
Hlavním cílem Science on Stage - Vědy na scéně je zlepšit výuku přírodních věd a motivovat tak více žáků ke kariéře v oblasti vědy a techniky.

Mezinárodní festival 2019

Příští mezinárodní festival se bude konat 31. 10. – 3. 11. 2019 v portugalském Cascais a setká se na něm 450 nejlepších učitelů přírodních věd a matematiky z celé Evropy a z Kanady.

Česká národní přehlídka 2018

České finále Science on Stage - Národní přehlídka vzdělávacích aktivit, se bude konat v sobotu 13. 10. 2018 v iQLandii v Liberci.
Leták ke stažení.

Přihlásit se mohou všichni učitelé a lektoři přírodních věd od mateřských školek výše, kteří se chtějí podělit se svými zkušenostmi s ostatními učiteli. Z účastníků českého finále v Liberci vybere odborná porota sedm reprezentantů na mezinárodní festival v Portugalsku.
Přihlášky budou k dispozici od začátku června zde na webu, přihlašování bude možné do 9. 9. 2018.

Celá akce bude otevřená i nesoutěžícím účastníkům v podobě osmihodinového semináře.
16. 5. 2018 byla podána žádost o jeho akreditaci v systému DVPP. Informace o registraci na seminář budou zveřejněny koncem května 2018 zde na webu, přihlašování bude možné do 9. 9. 2018.

Mezinárodní festival 2017

Příští mezinárodní festival se bude konat 29. 6. – 2. 7. 2017 v maďarském Debrecínu a setká se na něm 350 nejlepších učitelů přírodních věd a matematiky z celé Evropy a z Kanady.

Česká národní přehlídka 2016

České finále Science on Stage - Národní přehlídka vzdělávacích aktivit, proběhla v rámci Noci vědců 30. 9. 2016 v iQLandii v Liberci.

Přihlásit se mohli všichni učitelé a lektoři přírodních věd od mateřských školek výše, kteří se chtěli podělit se svými zkušenostmi s ostatními učiteli. Z účastníků českého finále v Liberci vybrala odborná porota devět reprezentantů na mezinárodní festival v Maďarsku.
Leták ke stažení.

Přihlášené projekty
Program
Ocenění
Reprezentační tým
O přehlídce

Přihlášené projekty


Ocenění

Pódiové vystoupení
 • 1. - 2. místo: Velká fyzikální show a Dělám tlaky, dělej taky
 • 3. místo: Čaroděj ze země AKYZIF
 • 4. místo: Fyzika a sport
Workshopy
 • 1. místo: Srdce na dlani
 • 2. místo: Výroba šperků
 • 3. místo: Od proudění po létání
Stanoviště
 • 1. místo: Hrajeme si s teplem
 • 2. místo: Indukce v mnoha podobách
 • 3. místo: Plynárium aneb zábavné plyny!

Cena dětské poroty

 • Velká fyzikální show

Speciální ocenění dětské poroty za srozumitelné a přiměřené vysvětlování

 • Fyzika všemi smysly
 • RBGRGRGRGGBGRGRGBBGRBBGBRGBGR

Reprezentační tým

Na mezinárodním festivalu Science on Stage 2017 budou ČR reprezentovat projekty:
 • Hrajeme si s teplem
 • Srdce na dlani (jeden člen týmu)
 • Velká science show (jeden člen týmu)
 • Dělám talky, dělej taky (jeden člen týmu)
 • Indukce v mnoha podobách
 • Vlastnosti a obrábění kovů
 • Plynárium aneb zábavné plyny! (jeden člen týmu)
 • Fyzika s kamerou mobilních telefonů a tabletů
 • Fyzikální pohádka v kelímcích
Náhradníky jsou:
 • Žárovka jak ji známe a neznáme
 • RBGRGRGRGGBGRGRGBBGRBBGBRGBGR

O přehlídce

Česká národní přehlídka Science on Stage se konala v pátek 30. září v science centru iQLANDIA v Liberci. Její účastníci přijížděli již od rána a před přípravou svých stanovišť prošli iQLANDIi a setkali se s ostatními účastníky.

31 učitelů a lektorů s 19 studenty, 13 členů poroty a 9 členů dětské poroty, se setkalo s téměř tisícovkou návštěvníků. Uskutečnila se čtyři pódiová vystoupení, tři dílny a dvanáct projektů bylo prezentováno na stáncích.

Úroveň všech projektů byla tak vysoká, že porota měla opravdu těžké rozhodování o vítězích a o složení týmu, který bude reprezentovat Českou republiku na příštím evropském festivalu Science on Stage v Maďarsku. Dlouhé jednání poroty nakonec způsobilo téměř půl hodinové zpoždění programu a tím i celý den naplněný experimenty skončil dlouho po 22 hodině.

Celá akce byla organizována českým týmem Science on Stage ve složení: Zdeněk Drozd, Jitka Houfková a Jana Havlíková Bittnerová za pomoci Petra Desenského a Petry Zákravské z iQLANDIE. Tato událost by se nemohla uskutečnit bez finanční podpory ze strany Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a partnerství science centra iQLANDIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĚDA NA SCÉNĚ: INVENTING THE FUTURE OF SCIENCE EDUCATION

 

Co je Science On Stage

Věda na scéně 2009-11

Věda na scéně 2012-13

Věda na scéně 2014-15

 

Science On Stage - Europe

 

Výkonný výbor SonS ČR:
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (MFF UK)
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
(MFF UK)
Mgr. Jana Bittnerová (iQpark/iQlandia)

 

Kontakt: scienceonstage@seznam.cz

 

Partneři projektu:
MFF UK Praha
iQpark/iQlandia

 

Finanční podpora:
MFF UK Praha