Co je Věda na scéně - Science on Stage

Science on Stage, nebol-li Věda na scéně, je mezinárodní projekt, který je zaměřený především na učitele přírodních věd na základních a středních školách, ale v posledních letech se zaměřuje i na učitele z předškolních vzdělávacích zařízení. V současné době se ho účastní 27 zemí, především evropských.

Jedním z hlavních cílů je navazování kontaktů mezi učiteli z různých evropských zemí a sdílení zkušeností. Neméně důležité je vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů a škol se špičkovými odborníky, vědeckými pracovišti a průmyslem. Projekt je pokračováním a rozšířením projektu Physics on Stage (Fyzika na scéně), který začal v roce 1999.

Projekt probíhá v jedno až tříletých cyklech. V rámci každého cyklu probíhají nejdříve národní akce. Vyvrcholením každého cyklu je mezinárodní festival, na kterém se setkávají vybraní reprezentanti ze všech zúčastněných zemí

Festival je vlastně několikadenní mezinárodní „veletrh nápadů“ (jednotliví účastníci mají přidělené své stánky, na kterých předvádějí své dovednosti) doplněný dílnami, ukázkovými hodinami, přednáškami a pódiovými vystoupeními i kulturním a společenským programem.

Historie Vědy na scéně - Science on Stage

Projekt je pokračováním a rozšířením projektu Fyzika na scéně - Physics on Stage, který začal v roce 1999.

Fyzika na scéně - Physics on Stage (PoS)

Projekt začal v roce 1999.

PoS 1
První mezinárodní festival se konal v roce 2000 v CERNu v Ženevě a zúčastnilo se ho více něž 500 učitelů z 22 zemí.

PoS 2
Druhý mezinárodní festival se konal v roce 2002 v ESA v Noordwijku.

PoS 3
Třetí mezinárodní festival se konal v roce 2003 v ESA v Noordwijku.

Věda na scéně - Science on Stage (SoS)

Projekt Fyzika na scéně byl od roku 2004 rozšířen na všechny přírodní vědy.

SoS 1
První mezinárodní festival 2:37 07.01.2021se konal v roce 2005 v CERNu v Ženevě.

SoS 2
Druhý mezinárodní festival se konal v roce 2002 v ESFR/ILL v Grenoblu.

Od roku 2008 projekt běží bez finanční podpory Evropské komise.

SonS 1
V roce 2008 se konal mezinárodní festival v Uranii v Berlíně.

SonS 2: Srdce a mozek vítězí
V roce 2011 se konal mezinárodní festival v Orestad Gymnasiu v Kodani a zúčastnilo se ho 350 učitelů z 27 zemí.
To nejlepší z festivalu přibližuje video "Highlights from Copenhagen 2011". Na tomto videu ukazuje v čase 2:38 Katka Lipertova své brouky a v čase 4:41 zahraje Ondráš Přibyla na optickou kytaru.
Českou republiku tým devíti učitelů, kteří zvítězili na Národní soutěžní přehlídce, která se konala na jaře 2010 v libereckém iQparku.

SonS 3: Posouvání hranic ve výuce přírodních věd
V roce 2013 se mezinárodní festival konal na hranicích Polska a Německa ve Slubici/Frankfurtu(Oderu).
Finále českého národního kola se uskutečnilo 1.-2.6.2012 v iQ Parku v Liberci. Podrobnosti viz soutěžní přehlídka.

SonS 4: Illuminating Science Education
V roce 2015se mezinárodní festival konal na Queen Mary University v Londýně. Účastnilo se přes než 350 učitelů z více než 27 zemí.

Česká národní přehlídka SonS, na které bylo vybráno 9 reprezentatnů na mezinárodní festival, proběhla v rámci Muzejní noci 31. 5. 2014 v iQLandii v Liberci.

SonS 5: Inventing the Future of Science Education
V roce 2017 se konal mezinárodní festival v Debrecínu v Maďarsku. Setkalo se na něm 450 nejlepších učitelů přírodních věd a matematiky ze 30 zemí. Filmové ohlédnutí za festivalem. O tom, co zaujalo členy české výpravy na mezinárodním festivalu Science on Stage 2017 si můžete přečíst ve sborníku konference "Veletrh nápadů učitelů fyziky 22", strany 347 až 357.

České finále Science on Stage - Národní přehlídka vzdělávacích aktivit, proběhla v rámci Noci vědců 30. 9. 2016 v iQLandii v Liberci.

SonS 6: Skills for the future
V roce 2019 proběhl mezinárodní festival v Cascais v Portugalsku. Postery jednotlivých účastníků si můžete prohlédnout zde. O tom, co zaujalo členy české výpravy na mezinárodním festivalu Science on Stage 2019 si můžete přečíst ve sborníku konference "Veletrh nápadů učitelů fyziky 25". Učitelé a lektoři, kteří na něm reprezentovali ČR, byli vybráni odbornou porotou na České národní přehlídce Science on Stage, která se konala v říjnu 2018 tradičně v Liberecké iQLANDII, a v Portugalsku navázali na úspěchy českých reprezentantů na předchozích festivalech.

Česká účast

Česká republika se projektu účastní od jeho začátku a měla své reprezentanty na všech mezinárodních festivalech.
České reprezentační týmy pravidelně slavily úspěch a získaly řadu ocenění.

Budoucnost Vědy na scéně - Science on Stage

Příští mezinárodní festival se bude konat od 24. do 27. března 2022 v Praze.
Česká národní přehlídka je plánována na květen 2021.

VĚDA NA SCÉNĚ

 

Věda na scéně 2009-11

Věda na scéně 2012-13

 

Science On Stage - Europe

 

Výkonný výbor SonS ČR:
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (MFF UK)
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
(MFF UK)
Mgr. Jana Bittnerová (iQpark/iQlandia)

 

Kontakt: scienceonstage@seznam.cz

 

Partneři projektu:
MFF UK Praha
iQpark/iQlandia