Mezinárodní festival Science on Stage 2022 proběhl 24. - 27. 3. 2022 v Praze.

Web festivalu: https://www.sons2022.eu/

ČR na festivalu úspěšně reprezentovali:

Reprezentanti představující projekty:

Čestní reprezentanti (bez projektů): Reprezentantky představující projekty mezinárodní spolupráce = Joint projects (v abecedním pořadí): Členky mezinárodní poroty: Členka Národního řídícího výboru SonSČR a Mezinárodního řídícího výboru SonSEU:

Národní přehlídka přírodovědných vzdělávacích aktivit Science on Stage – Věda na scéně 2021

Národní přehlídka přírodovědných vzdělávacích aktivit Science on Stage – Věda na scéně 2021 se konala online 21. - 23. 9. 2021 a proběhlo při ní finále výběru českých reprezentantů ČR na mezinárodní festival SonS 2022. V online maratonu bylo vybráno 29 projektů a tři náhradníci. Práce poroty byla opravdu náročná, protože všechny projekty byly velmi vysoké úrovně.

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za skvélé výkony. Porotě děkujeme za čas a energii, kterou hodnocení věnovala.

Z předchozích festivalů...

VĚDA NA SCÉNĚ: FOR TEACHERS FROM TEACHERS

 

Co je Science On Stage

Věda na scéně 2009-11

Věda na scéně 2012-13

Věda na scéně 2014-15

Věda na scéně 2016-17

Věda na scéně 2018-19

Věda na scéně 2020-22

 

Science On Stage - Europe

 

Výkonný výbor SonS ČR:
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (MFF UK)
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
(MFF UK)
Mgr. Jana Havlíková Bittnerová (iQpark/iQlandia)

 

Kontakt: scienceonstage@seznam.cz

 

Partneři projektu:
MFF UK Praha
iQpark/iQlandia

 

Finanční podpora:
MFF UK Praha
Jednota českých matematiků a fyziků