Aktuálně: Online Den se Science on Stage s téměř osmdesáti účastníky úspěšně proběhl 21. listopadu 2020.

Informace zde.

Mezinárodní festival Science on Stage 2019

V roce 2019 se mezinárodní festival konal na přelomu října a listopadu v portugalském Cascais. Postery jednotlivých účastníků si můžete prohlédnout zde. Učitelé a lektoři, kteří na něm reprezentovali ČR, byli vybráni odbornou porotou na České národní přehlídce Science on Stage, která se konala v říjnu 2018 tradičně v Liberecké iQLANDII, a v Portugalsku navázali na úspěchy českých reprezentantů na předchozích festivalech.

Zde brzy zveřejníme nejzajímavější pokusy z festivalu, jak je vybrali účastníci české výravy.

Národní přehlídka přírodovědných vzdělávacích aktivit Science on Stage – Věda na scéně 2018

Přehlídka se konala v sobotu 13. 10. 2018 od 10 do 18 hodin, tradičně v iQLANDII v Liberci. A bylo na ní předvedeno šestnáct soutěžních projektů. Vybrat jen sedm reprezentantů České republiky na mezinárodní festival Science on Stage 2019, který se uskuteční 31. 10. – 3. 11. 2019 v Cascais v Portugalsku, bylo opravdu těžké, protože protože úroveň všech projektů byla na vysoké úrovni. Letos bylo nově možné účastnit se celé přehlídky i jen jako "pozorovatel".

Soutěžní projekty

v abecedním pořadí dle autorů

Ceny hlavní poroty

  1. Loďky a lodičky - Kateřina Lipertová
  2. Fyzikální experimenty v informatice i mimo ni - Peter Žilavý
  3. Cestujeme se slavnými vědci a objeviteli - Jitka Soukupová

Ceny dětské poroty

  1. Science show: Chemie vs. fyzika - Petr Desenský, Pavel Saal
  2. Dílna: Život rostlin - Monika Hojdanová
  3. Kapky a kapičky - Věra Koudelková

Ceny veřejnosti

  1. Od kura k turu a jiné zvukohraní - Dana Mandíková
  2. Dílna: Vysoký a nízký tlak - Zdeněk Hubáček
  3. Loďky a lodičky - Kateřina Lipertová

Zvláštní ocenění

Reprezentanti České republiky na mezinárodním festivalu Science on Stage 2019

v abecedním pořadí dle autorů

Náhradníci

v pořadí dle umístění

Akce má udělenou akreditaci MŠMT v systému DVPP (č.j. MSMT-13748/2018-2-627).

Leták k přehlídce ke stažení.

 

 

Science on Stage - Věda na scéně

Science on Stage - Věda na scéně je evropská iniciativa určená k povzbuzení učitelů z celé Evropy ke sdílení osvědčených postupů ve výuce přírodovědných předmětů.
Hlavním cílem Science on Stage - Vědy na scéně je zlepšit výuku přírodních věd a motivovat tak více žáků ke kariéře v oblasti vědy a techniky.

Mezinárodní festival 2019

Příští mezinárodní festival se bude konat 31. 10. – 3. 11. 2019 v portugalském Cascais a setká se na něm 450 nejlepších učitelů přírodních věd a matematiky z celé Evropy a z Kanady.

VĚDA NA SCÉNĚ: SKILLS FOR THE FUTURE

 

Co je Science On Stage

Věda na scéně 2009-11

Věda na scéně 2012-13

Věda na scéně 2014-15

Věda na scéně 2016-17

Věda na scéně 2018-19

Věda na scéně 2020-22

 

Science On Stage - Europe

 

Výkonný výbor SonS ČR:
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (MFF UK)
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
(MFF UK)
Mgr. Jana Havlíková Bittnerová (iQpark/iQlandia)

 

Kontakt: scienceonstage@seznam.cz

 

Partneři projektu:
MFF UK Praha
iQpark/iQlandia

 

Finanční podpora:
MFF UK Praha
Jednota českých matematiků a fyziků