Science on Stage - Věda na scéně

Science on Stage - Věda na scéně je evropská iniciativa určená k povzbuzení učitelů z celé Evropy ke sdílení osvědčených postupů ve výuce přírodovědných předmětů.
Hlavním cílem Science on Stage - Vědy na scéně je zlepšit výuku přírodních věd a motivovat tak více žáků ke kariéře v oblasti vědy a techniky.

Mezinárodní festival 2017

Mezinárodní festival se konal 29. 6. – 2. 7. 2017 v maďarském Debrecínu. Setkalo se na něm 450 nejlepších učitelů přírodních věd a matematiky ze 30 zemí.

Mgr. Rita Chalupníková z Gymnázia Pardubice s projektem "Project Day: Technology of Metal Manufacturing" získala cenu European Science Teacher Award 2018 pro nejlepší evropské učitele přírodních věd. Více se dočtete zde. Blahopřejeme!

Vítězové European Science Teacher Award 2018, Rita Chalupníková je čtvrtá zprava.

Česká výprava opět slavila úspěchy. Všechny naše stánky byly hojně navštěvovány a čeští reprezentanti navázali řadu mezinárodních kontaktů.
Složení naší výpravy:

 • Hrajeme si s teplem – Zdeněk Polák
 • Srdce na dlani – Barbora Bútorová, Dana Hladká
 • Velká science show – Petr Desenský, Pavel Saal
 • Dělám talky, dělej taky – Janet Prokešová, Aleš Pilgr
 • Indukce v mnoha podobách – Peter Žilavý
 • Vlastnosti a obrábění kovů – Rita Chalupníková
 • Plynárium aneb zábavné plyny! – Daniela Alxová, Martin Konečný
 • Fyzika s kamerou mobilních telefonů a tabletů – Radim Kusák
 • Fyzikální pohádka v kelímcích – Jitka Soukupová
 • Organizátoři – Zdeněk Drozd a Jitka Houfková
 • Členka mezinárodní poroty – Renata Rydvalová


Česká výprava na mezinárodním festivalu Science on Stage 2017.

Zajímavosti ze Science on Stage očima české výpravy

O tom, co zaujalo členy české výpravy na mezinárodním festivalu Science on Stage 2017 si můžete přečíst ve sborníku konference "Veletrh nápadů učitelů fyziky 22", strany 347 až 357.

Filmové ohlédnutí za festivalem:

 

Česká národní přehlídka 2016

České finále Science on Stage - Národní přehlídka vzdělávacích aktivit, proběhla v rámci Noci vědců 30. 9. 2016 v iQLandii v Liberci.

Přihlásit se mohli všichni učitelé a lektoři přírodních věd od mateřských školek výše, kteří se chtěli podělit se svými zkušenostmi s ostatními učiteli. Z účastníků českého finále v Liberci vybrala odborná porota devět reprezentantů na mezinárodní festival v Maďarsku.
Leták ke stažení.

Přihlášené projekty
Program
Ocenění
Reprezentační tým
O přehlídce

Přihlášené projekty


Ocenění

Pódiové vystoupení
 • 1. - 2. místo: Velká fyzikální show a Dělám tlaky, dělej taky
 • 3. místo: Čaroděj ze země AKYZIF
 • 4. místo: Fyzika a sport
Workshopy
 • 1. místo: Srdce na dlani
 • 2. místo: Výroba šperků
 • 3. místo: Od proudění po létání
Stanoviště
 • 1. místo: Hrajeme si s teplem
 • 2. místo: Indukce v mnoha podobách
 • 3. místo: Plynárium aneb zábavné plyny!

Cena dětské poroty

 • Velká fyzikální show

Speciální ocenění dětské poroty za srozumitelné a přiměřené vysvětlování

 • Fyzika všemi smysly
 • RBGRGRGRGGBGRGRGBBGRBBGBRGBGR

Reprezentační tým

Na mezinárodním festivalu Science on Stage 2017 budou ČR reprezentovat projekty:
 • Hrajeme si s teplem
 • Srdce na dlani (jeden člen týmu)
 • Velká science show (jeden člen týmu)
 • Dělám talky, dělej taky (jeden člen týmu)
 • Indukce v mnoha podobách
 • Vlastnosti a obrábění kovů
 • Plynárium aneb zábavné plyny! (jeden člen týmu)
 • Fyzika s kamerou mobilních telefonů a tabletů
 • Fyzikální pohádka v kelímcích
Náhradníky jsou:
 • Žárovka jak ji známe a neznáme
 • RBGRGRGRGGBGRGRGBBGRBBGBRGBGR

O přehlídce

Česká národní přehlídka Science on Stage se konala v pátek 30. září v science centru iQLANDIA v Liberci. Její účastníci přijížděli již od rána a před přípravou svých stanovišť prošli iQLANDIi a setkali se s ostatními účastníky.

31 učitelů a lektorů s 19 studenty, 13 členů poroty a 9 členů dětské poroty, se setkalo s téměř tisícovkou návštěvníků. Uskutečnila se čtyři pódiová vystoupení, tři dílny a dvanáct projektů bylo prezentováno na stáncích.

Úroveň všech projektů byla tak vysoká, že porota měla opravdu těžké rozhodování o vítězích a o složení týmu, který bude reprezentovat Českou republiku na příštím evropském festivalu Science on Stage v Maďarsku. Dlouhé jednání poroty nakonec způsobilo téměř půl hodinové zpoždění programu a tím i celý den naplněný experimenty skončil dlouho po 22 hodině.

Celá akce byla organizována českým týmem Science on Stage ve složení: Zdeněk Drozd, Jitka Houfková a Jana Havlíková Bittnerová za pomoci Petra Desenského a Petry Zákravské z iQLANDIE. Tato událost by se nemohla uskutečnit bez finanční podpory ze strany Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a partnerství science centra iQLANDIA.

VĚDA NA SCÉNĚ: INVENTING THE FUTURE OF SCIENCE EDUCATION

 

Co je Science On Stage

Věda na scéně 2009-11

Věda na scéně 2012-13

Věda na scéně 2014-15

Věda na scéně 2016-17

Věda na scéně 2018-19

 

Science On Stage - Europe

 

Výkonný výbor SonS ČR:
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (MFF UK)
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
(MFF UK)
Mgr. Jana Bittnerová (iQpark/iQlandia)

 

Kontakt: scienceonstage@seznam.cz

 

Partneři projektu:
MFF UK Praha
iQpark/iQlandia

 

Finanční podpora:
MFF UK Praha