Přihláška na on-line Den se Science on Stage 2020

  • Na většinu pokusů si můžete připravit pomůcky z běženě dostupných věcí ve svém okolí či kabinetu.
    Účatníkům, kteří se přihlásili do 8. 11. 2020, jsme 10. 11. 2020 zaslali pomůcky pro provedení několika vybraných pokusů.
  • Přihlašování je možné do 18. 11. 2020 nebo do naplnění kapacity semináře.
  • "Rodné číslo", "Místo narození" a "Adresa trvalého bydliště" jsou údaje, které potřebujeme, pokud vám máme vystavit osvědčení za absolvovní semináře akreditovaného u MŠMT v rámci DVPP. Pokud toto osvědčení nechcete, vyplňte do těchto kolonek "X".

VĚDA NA SCÉNĚ: FOR TEACHERS FROM TEACHERS

 

Co je Science On Stage

Věda na scéně 2009-11

Věda na scéně 2012-13

Věda na scéně 2014-15

Věda na scéně 2016-17

Věda na scéně 2018-19

 

Science On Stage - Europe

 

Výkonný výbor SonS ČR:
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (MFF UK)
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
(MFF UK)
Mgr. Jana Bittnerová (iQpark/iQlandia)

 

Kontakt: scienceonstage@seznam.cz

 

Partneři projektu:
MFF UK Praha
iQpark/iQlandia

 

Finanční podpora:
MFF UK Praha
Jednota českých matematiků a fyziků